Ihara Saikaku (1642-1693)

Ukiyo-zôshi, nach Erscheinungsjahr aufgelistet

Kôshoku Ichidai Otoko 1682 (Tenwa 2, 10. Monat)

Shôen Ôkagami (1684, Jôkyô 1, 4. Monat)

Saikaku Shokoku Banashi (1685, Jôkyô 2, 1. Monat)

Wankyû Isse Monogatari (1685, Jôkyô 2, 2. Monat)

Kôshoku Gonin Onna (1686, Jôkyô 3, 2. Monat)

Kôshoku Ichidai Onna (1686, Jôkyô 3, 6. Monat)

Honchô Nijû Fukô (1686/87, Jôkyô 3, 11. Monat)

Nanshoku Ôkagami (1687, Jôkyô 4, 1. Monat)

Futukoro Suzuri (1687, Jôkyô 4, 3. Monat)

Budô Denraiki (1687, Jôkyô 4, 4. Monat)

Nippon Eitaigura (1688,Jôkyô 5, 1. Monat)

Buke Giri Monogatari (1688, Jôkyô 5, 2. Monat)

Arashi wa Mujô Monogatari (1688, Jôkyô 5, 3. Monat)

Irozato Mitokoro Setai (1688, Jôkyô 5, 6. Monat)

Kôshoku Seisuiki (1688, Jôkyô 5, vor dem 9. Monat)

Shinkashôki (1688, Genroku 1, 11. Monat)

Honchô Ôin Hiji (1689, Genroku 2, 1. Monat)

Sekken Mune Zan’ yô (1692, Genroku 5, 1. Monat)

Ukiyo Eiga Ichidai Otoko (1693, Genroku 6, 1. Monat)

Saikaku Okimiyage (posthum: 1693, Genroku 6, Winter)

Saikaku Oridome (posthum: 1694, Genroku 7, 3. Monat)

Saikakuzoku Tsurezure (posthum: 1695, Genroku 8, 1. Monat)

Yorozu no Fumi Hôgu (posthum: 1696, Genroku 9, 1. Monat)

Saikaku Nagori no Tomo (posthum: 1699, Genroku 12, 4. Monat)